Kaatsvereniging

K.V. Zurich is opgericht in 1898 en is een afdeling van de KNKB. De verenigingskleuren zijn rood-geel-rood. K.V. Zurich valt onder de Federatie Wûnseradiel/Bolsward/Workum


kv zurich


Bestuur

Voorzitter Secretaris
S. v.d. Berg
Gooyumerweg 2
8751 TN  ZURICH
0517 - 57 92 45

H. Waterlander
Suderigge 15
8751 TR  ZURICH
0517 - 57 96 45
Penningmeester Wedstrijdsecretaris
M.C. Leistra
Caspar de Roblesdijk 62
8751 TK  ZURICH
0517 - 57 96 28
H. Waterlander
Suderigge 15
8751 TR  ZURICH
0517 - 57 96 45


Meer informatie vindt u op: www.kvzurich.nl.