Biljartvereniging

HMK de Pompers

Biljartvereniging HMK (Het Moet Kunnen) is opgericht eind 1980 door Hans Waterlander (voorzitter), Eeltje Boomsma (secretaris) en Peter Sterkenburg (penningmeester). De dames biljartvereniging is in 1986 van start gegaan.

De vaste speelavond voor de liefhebbers toen, was de maandagavond. De eerste herencompetitie ging van start met 16 actieve leden. De allereerste ledenvergadering werd gehouden op 16 september 1981.

Hans Waterlander, die de dames in het begin les gaf, had vaak de opmerking dat de dames te veel ‘pompte’ met de keu. Zo is de naam ‘de Pompers’ tot stand gekomen voor de dames biljartvereniging.

De eerste competitie is in het jaar 1980/81 van start gegaan met als eerste kampioen bij de heren Hans Waterlander en bij de dames, in het seizoen 86/87: Conny v.d. Schaaf.

In 2008 zijn de dames en heren samen gegaan in verband met het teruglopende ledenaantal bij zowel de dames als de heren. De nieuwe naam werd HMK de Pompers. De uitslag van 2008/2009 geeft aan dat de dames erg strijdlustig en lastig te bespelen tegenstanders blijken te zijn. De fusie tussen de dames- en herenafdeling mag dus als zeer geslaagd worden beschouwd.

Nu is de vaste speelavond voor de biljartliefhebbers de woensdagavond vanaf 20.00 uur.Biljarter

Heeft u interesse om mee te spelen, neem dan contact op met voorzitter Johan de Boer of met een van de andere bestuursleden Arie Stam (secretaris) of Antsje Postma (penningmeester)

Inlichtingen:

Johan de Boer

Caspar de Roblesdijk 26

8751 TJ  ZURICH

t: 0517 - 57 92 82

info@hotelsteenenman.nl