IJsvereniging Zurich

De ijsvereniging Zurich is op 28 december 1895 opgericht met als doel: het bevorderen van de schaatssport in het algemeen en het organiseren van wedstrijden voor haar leden. De ijsbaan van Zurich ligt langs de Caspar de Roblesdijk waar ‘s winters een stuk weiland onder water wordt gezet.


De ijsvereniging Zurich is aangesloten bij:

  • Federatie van IJsverenigingen Wûnseradiel
  • Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB).

Toertochten / Wedstrijden

  • Kop Afsluitdijktocht (5km - 60 km)


Bestuur

Voorzitter Secretaris
Johan  de Boer

IJsbrand Bergsma

Penningmeester Overige bestuursleden

Paul  de Wind
Caspar de Roblesdijk 19
8751 TH  Zurich

Henk van de Wetering
Geert Geel
Henk Waterlander
Arjen Osinga


Correspondentie adres

Vikarybuorren 20
9047 HZ Minnertsga

Telefoon / Email

0517-579282 of  info@hoteldesteenenman.nl                  
yc-zurich@live.nl