It Surcher Potsje

It Surcher Potsje is het ‘Officiële dorpsblad voor Surchers’. Op 11 februari 1977 is - op initiatief van Hans Waterlander - in de vergadering van Plaatselijk Belang besloten om een maandblad uit te geven. De doelstelling was eenvoudig: de dorpsbewoners voorzien van informatie. Zo staat er op pagina één van de eerste uitgave:

“Het blad zal verschijnen in het voorafgaande weekeinde van elke maand. Het op te nemen nieuws zal bestaan uit:

- agenda van de komende aktiviteiten in Zurich en in omgeving van Zurichers

- verenigingsnieuws van alle verenigingen en kommissies

- verslagen van bijeenkomsten in de afgelopen periode

- wel en wee van de Zuricher bevolking

- speciale onderwerpen die verband houden met Zurich

- ingezonden stukken en mededelingen”

Inmiddels zijn we 33 jaar verder. It Surcher Potsje leeft nog steeds en verschijnt elke even maand van het jaar. Van maandblad is It Potsje dus een tweemaandelijkse uitgave geworden. De omvang is wel toegenomen. Telde de eerste uitgave nog acht pagina’s A5, tegenwoordig schommelen we tussen de 32 en 40 pagina’s.

 

RedactieTypemachine

Marjan Platjouw (0517 - 57 98 00)

-----------------

Peter Bleuel (0517 - 234 765)

Mark Bergsma

 

Redactieadres

Peter Bleuel

Suderigge 1

8751 TR Zurich

e: itsurcherpotsje@zurich-friesland.nl