Over Zurich

Sattellietfoto Zurich

Zurich ligt vlakbij de plaats waar de Afsluitdijk uitkomt op de Friese kust. In de veertiende eeuw wordt Zurich voor het eerst genoemd onder de naam Suderinge (zuidoever). Deze naam dankt het plaatsje aan de geografische ligging op de zuidelijke oever van de Marne.

De zeedijk bij Zurich heeft een eigenaardige verloop. Dit verloop zou zijn ontstaan door de opeenvolgende bouw van drie dijken. Nadat de houten beschoeiing van de zeedijk van de Zuricher oordpolder in de jaren 1725-1730 ernstig te lijden had onder een paalwormenplaag, werd de houten bescherming na 1825 vervangen door een stenen glooiing. In 1963 is deze dijk op Deltahoogte gebracht (10 meter +NAP). Deze Zuricher slaperdijk, naar ontwerp van Willem Loré, heeft een zeer flauwe helling die de golfslag beter breekt dan een steile dijk.

Kerktoren Zurich

De kerk van Zurich heeft een bewogen geschiedenis. Oorspronkelijk had de toren een zadeldak. In 1772 werd de kerk afgebroken maar bleef de toren staan omdat hij als baken voor de scheepvaart niet gemist kon worden. Bijna honderd jaar stond de toren alleen. In 1864 werd er een nieuwe kerk tegenaan gebouwd.

Op 1 januari 2009 telde Zurich 179 inwoners. De bewoners zijn voor hun voorzieningen grotendeels aangewezen op andere plaatsen zoals Witmarsum, Makkum en Harlingen.