Pension de Hofstede

Pension de Hofstede

Pension de “Hofstede,, is sinds jaar en dag een begrip in Zurich.

Ongeveer 37 jaar geleden heeft de Fam. Slagter de boerderij  verbouwt als appartementenboerderij,een aantal jaren na het overlijden van Dhr Slagter, heeft Mevr Slagter de boerderij verkocht aan de Fam, J v/d Tuin die naast kamer/appartementen verhuur, hier zijn maaltijden voorbereidde, die hij dan op zijn sportvisschip de “Nanja,, serveerde. Jan verkocht de boerderij na 7 jaar aan Dhr S van Randen, die zich met behulp van huidige eigenaar weer volop op de kamer/appartementen verhuur stortte.

In deze periode is de naam Pension de “Hofstede,, tot stand gekomen. Na  een samenwerking van 5 jaar , heeft Dhr van Randen Pension de “Hofstede,, verkocht aan R.Zeelen/H.Waterlander. Onder beheer van huidige eigenaar heeft het Pension vele renovaties ondergaan. Achter het Pension in een voormalige kleinveestal, is een volledige eengezinswoning tot stand gekomen.Tijdens een periode van 37 jaar, heeft iedere nieuwe eigenaar zijn/haar stempel erop gedrukt.

Vele families hebben hun domicilie op de “Hofstede,, gehad, die dan na een aantal jaren elders hun plekje vonden in het dorp, Zelfs de oudste inwoonster van het dorp heeft er 5 fijne jaren gewoond.Men kan wel stellen dat Pension de “Hofstede,, een leverancier van vele vaste bewoners voor het dorp geweest is.

Voor meer informatie bezoek onze website.

www.vakantieaanhetwad.nl

Tot  Ziens  bij ons in Pension de “Hofstede,,